Hoppa till innehåll

Välfärdsteknik och kognitiva funktionshinder

Övrigt

30 poäng

VÄLFÄRDSTEKNIK OCH KOGNITIVA FUNKTIONSHINDER

12 veckor, distans, deltid 50%, start november 2022

Kursen ges på 12 veckor och riktar sig till dig som är yrkesverksam inom vård, omsorg eller motsvarande och vill kompetensutvecklas inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. 

OM UTBILDNINGEN

Välfärdsteknik kognitiva funktionshinder är en kurs för dig som vill lära dig mer om hur e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik kan användas inom vård och omsorg. Under kursen får du en förståelse för vilka olika kognitiva hinder som finns och hur dessa kan påverka individen i frågor som självständighet och delaktighet. Du får också kunskaper och förståelse för hur välfärdsteknik kan användas vid kognitiva funktionsnedsättningar. Målsättningen är att du efter avslutad kurs har fördjupade kunskaper inom området, utvecklat en förmåga att tillämpa ett salutogent arbetssätt vid införandet av välfärdsteknik samt att du kan reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik.

UNDERVISNING OCH STUDIEUPPLÄGG

Kursen är digital och bedrivs på deltid under perioden 7 november till 27 januari. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Vissa onsdagar har obligatoriska digitala träffar vilket kommer att framgå av studieplaneringen. Mer information kommer till dig som blir antagen. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

FÖRKUNSKAPSKRAV

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

ANSÖKAN

 
KONTAKTPERSONER FÖR UTBILDNINGEN

Elin Knutsson
Utbildningsledare
elin.knutsson@educ.goteborg.se
0707519007
 
Sara Bech- Hanssen
Administratör
sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se
031 – 367 32 34
 
Reception
031 – 367 31 00
 

Ämnes-/kursplan

VKF01H20

Anmälningskod

YKVKF22

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

1 Start

  1. Kursstart 3531896

    Startdatum
    Ansökan stänger
    Slutdatum
    Antagningsbesked