Hoppa till innehåll

Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet

Övrigt

Distans, 30 poäng

Om utbildningen

En kort YH-utbildning på 12 veckor som riktar sig till dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom hållbarhetsredovisning och digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Utbildningen ger dig kompetens för att upprätta hållbarhetsredovisningar i enlighet med lagkrav, styra och följa upp hållbarhetsarbetet i organisationen samt tolka och kommunicera hållbarhetsinformation. Utbildningen ger dig även fördjupade kunskaper om digital informations- och transaktionssäkerhet med fokus på GDPR och penningtvätt. Du får kompetens i att identifiera risker i den digitala hanteringen av olika arbetsuppgifter, vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas samt olika metoder för att förebygga riskerna.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

För mer information: Hållbarhetsredovisning och digital informations- och transaktionssäkerhet | Yrgo

Förkunskapskrav

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

Ämnes-/kursplan

KURSPAKET

Anmälningskod

YKHBR22

Skolform

Yrkeshögskoleutbildning

0 Starter

  • Det finns inga starter att ansöka till.